Trwa wczytywanie systemu ...

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY
DLA DERMATOLOGÓW I KOSMETOLOGÓW

DOBROWOLNE I OBOWIĄZKOWE OC
HIV/choroby zakaźne + NASTĘPSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ ORAZ ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH

Nasze ubezpieczenia

Witamy na elektronicznej platformie obsługującej zakup polis ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla Lekarzy, Pielęgniarek i Kosmetologów w STU Ergo Hestia SA. Naszą intencją jest zapewnienie najlepszej możliwej ochrony ubezpieczeniowej poprzez negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń dostępnych na rynku. Rekomendowany autorski program ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Lekarzy, Pielęgniarek i Kosmetologów. Zachęcamy do korzystania z naszych rozwiązań, które ciągle doskonalimy wprowadzając kolejne produkty do naszej oferty.

OC
OBOWIĄZKOWE
 
OC
DOBROWOLNE
+ HIV/CHOROBY ZAKAŹNE + NASTĘPSTWA ZABIEGÓW ESTETYCZNYCH

Najczęściej zadawane pytania

1. Gdzie mogę zawrzeć polisę?

Polisę zawieramy przez Internet – nie ma możliwości zakupienia jej w oddziale stacjonarnym.

2. Co jeśli w czasie trwania polisy ubezpieczeniowej zmienię miejsce pracy?

Polisa obowiązuje na terenie całego kraju i obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez lekarza, pielęgniarkę lub kosmetologa – niezależnie od miejsca zatrudnienia.

3. Zawarłem polisę ale nie dostałem żadnego potwierdzenia ani druku pocztą.

Wygenerowana polisa po kliknięciu „Zapisz wniosek” jest ostatecznym drukiem ścisłego zarachowania. Po jej samodzielnym wydrukowaniu jest jedynym dokumentem potwierdzającym udzielenie ochrony ubezpieczeniowej. Nie otrzymują Państwo żadnego wydruku drogą pocztową.

4. Omyłkowo zawarłem 2 polisy. Co zrobić?

W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z informatykiem w celu anulowania jednej z polis. Zakładka - KONTAKT

5. Na jaki numer konta i do kiedy należy opłacić polisę?

Na wydrukowanej polisie znajdą Państwo indywidualny numer konta na który należy opłacić polisę – do 14 dni od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia.

6. Jak wznowić polisę?

Aby wznowić polisę należy zalogować się na stronie https://dermatolog.e-wniosek.com/logowanie wpisując swój adres email oraz hasło podane przy poprzednim zawieraniu polisy (w przypadku braku hasła należy skontaktować się z informatykiem)

7. Mam pytania dotyczące zakresu ubezpieczenia

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej, warunków ubezpieczenia należy skontaktować się z Marcinem Kamińskim ( e-mail: m.kaminski@pwskonstanta.pl, tel: 604-532-611)

 

Wniosek ubezpieczeniowY

W przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia konieczne jest zalogowanie do systemu za pomocą indywidualnie określonego we wniosku loginu i hasła.

Jak zawrzeć umowę?

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy wypełnić wniosek ubezpieczeniowy przedstawiony poniżej uzupełniając wszystkie wymagane pola. Należy zaakceptować wszystkie oświadczenia zawarte w wniosku, a następnie zatwierdzić przyciskiem "zapisz wniosek". Pojawi się kolejne okno "Wniosek został zapisany". Następny krok, to przejście do pozycji "Pobierz polisę".

Uwaga: Każda polisa posiada indywidualny kod kreskowy, a także indywidualny numer konta, na który należy dokonać opłaty za polisę w terminie 14 dni. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę przejść do zakładki Kontakt.

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia

Czy podlegają Państwo obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą?

TAK
NIE

I. Dane ubezpieczającego

Imię:

Nazwisko:

Ulica i nr:

Kod i miejscowość:

PESEL:

Adres e-mail:

będzie używany jako login

Nr tel.:

Hasło:

min. 6 znaków

Powtórz hasło:

II. Oświadczenie Ubezpieczyciela

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zmianami), Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, informuje, że:

  • jest administratorem Pana/i danych osobowych, pobranych zgodnie z treścią art. 815 kc., które będą przez nas przetwarzane w celu wywiązania się z umowy ubezpieczenia oraz dla celów marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów (usług),

  • służy Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej cele prawnie usprawiedliwione lub statutowe Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie albo osób trzecich, którym przekazywane są te dane – wymaga uzyskania Pana/i uprzedniej zgody

III. Oświadczenie Ubezpieczającego:

Udzielam brokerowi PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Warszawska 153 – zezwolenie Ministra Finansów nr 516 z 31.03.95 r. pełnomocnictwa do reprezentowania na zasadzie wyłączności brokerskiej moich interesów w zakresie zawartej z  Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie. Pełnomocnictwo nie obejmuje upoważnienia do zawierania zobowiązań finansowych w imieniu Mocodawcy.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną i jego treść akceptuję.

Oświadczam, że udzieliłem powyższych informacji zgodnie ze swoja najlepszą wiedzą i znane mi są sankcje przewidziane w art. 815§ 3 kodeksu cywilnego za udzielenie ubezpieczycielowi nieprawdziwych informacji istotnych dla oceny ryzyka..

Podstawa Ubezpieczenia: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729).

Zobowiązuję się do zapłaty składki jednorazowo w wysokości według wybranej sumy ubezpieczenia na numer konta podany w polisie, w terminie 14 dni od dnia wystawienia polisy.

Moje konto

Logowanie

e-mail:

hasło:

Zapomniałeś hasło? Kliknij tutaj a zostanie ono wysłane na Twój e-mail.
W razie problemów z logowaniem, proimy o kontakt tel. 506 155 001
lub e-mail: rw@pwskonstanta.com.pl

 

Kontakt

Jeżeli Państwo mają pytania dotyczące ubezpieczeń prosimy o kontakt:

Marcin Kamiński
Ul. Gdańska 139
85-022 Bydgoszcz
Tel. 52/376-04-40, 604 532 611
Fax: 52/376-03-30
e-mail: m.kaminski@pwskonstanta.pl

PWS Konstanta S.A.
Biuro w Bydgoszczy
Ul. Gdańska 139
85-022 Bydgoszcz
Tel. 52/ 376 04 40,  376 04 41
e-mail: jw@pwskonstanta.com.pl
Julita Warszawska  kom. 660 735 940
w godzinach 8:00-16:00

Kontakt informatyczny:
Robert Węgrzyn
tel. 506 155 001, e-mail: rw@pwskonstanta.com.pl

Szkody należy zgłaszać niezwłocznie nie później niż w ciągu 5 dni od powstania wypadku na Infolinię!

Numery infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555,  www.ergohestia.pl

Składanie reklamacji i skarg drogą elektroniczną: skargi@ergohestia.pl